ایده پردازان ۴۰(۲): یکتانت بزرگترین پلتفرم تبلیغاتی

گاو بنفش: قدرت شعار در گذشته شعارها دارای اهمیت بودند زیرا شما می توانستید با قرار دادن آنها همراه با تبلیغات تلویزیونی، پیام خود را در عرض چند ثانیه به همه برسانید. امروزه اختصار، دارای…

گاو بنفش: خدمات پستی ایالات متحده سازمانهای بسیار محدودی هستند که مثل خدمات پستی ایالات متحده چنین شنوندگان ترسویی دارند. از آنجا که خدمات پستی، تحت سلطه ی مشتریان بزرگ و محافظه کار است، نوآوری،…