ایده پردازان ۳۶(۲): رویداد یلدای کارآفرینان ۱۳۹۷

گاو بنفش : متضاد برجسته بودن، خیلی خوب بودن است ایده های برجسته نسبت به ایده های معمولی بیشتر احتمال گسترش و پیشرفت دارند. با وجود این افراد بسیار اندکی هستند که کالاهایی فوق العاده و…