دومین برنامه startup grind با برگزاری ماهان و ایده پردازان

گاو بنفش : مشکل ارزان فروشی

پنجشنبه ۰۴ بهمن ۱۳۹۷

گاو بنفش : مشکل ارزان فروشی ارزان فروشی یکی از آیتم های خاص است که به نظر می رسد هرگز بی متقاضی نباشد. برای چیزهایی که همیشه خریداری می شوند و از چند جنبه مشابه اند. کالایی…

گاو بنفش : مشکل چیز دیگری ست!

چهارشنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۷

گاو بنفش : مشکل چیز دیگری ست شرکت شما موفق شده است. شما با قدرت تبلیغات تلویزیونی رشد و پیشرفت داشتید. شما بر مردم، خط مشی، تولید، پخش و یک کارخانه سرمایه گذاری کردید. نظامی…

گاو بنفش: فرآیند و طرح ریزی آیا هر زمان که بخواهید گاو بنفشی بسازید، مسیری بدون شکست وجود دارد؟ آیا فرمولی خاص، آیین و تبلیغاتی مرموزانه هست که شما بتوانید برای افزایش خلاقیت، هم زمان…