ایده پردازان ۳۷ (۱): از کارگاه چوب بری تا تجهیز شرکت ها

گاو بنفش: امروزه بازاریاب بودن چه معنایی دارد ؟ اگر گاو بنفش یکی از Pهای بازاریابی است، پیامدهای عمیقی را باید برای تشکیلات اقتصادی داشته باشد. این می تواند تعریف بازاریابی را هم تغییر دهد….

گاو بنفش: قدرت شعار در گذشته شعارها دارای اهمیت بودند زیرا شما می توانستید با قرار دادن آنها همراه با تبلیغات تلویزیونی، پیام خود را در عرض چند ثانیه به همه برسانید. امروزه اختصار، دارای…

Page 1 از 612345...آخر »