گاو بنفش : بازاریابی برجسته

بازدارنده ها در تحلیل رفتار متقابل :بزرگ نشو و تو نمیتوانی بزرگ نشو معمولا آخرین فرزند خانواده این بازدارنده را دریافت می کند که بزرگ نشو. شاید والدین در حالت نفسانی «کودک» خودشان نخواهند که…

بازدارنده ها در تحلیل رفتار متقابل :خودت نباش و بچه نباش این بازدارنده بوسیله والدینی منتقل می شود که صاحب پسری شده اند ولی دختر میخواستند، یا بالعکس. پیام غیرکلامی آنها این است «این جنسیت…

چگونه بازدارنده ها و مجوزها را از بازدارنده های تقابلی تشخیص دهیم؟ شما چگونه می توانید در عمل یک بازدارنده تقابلی منفی را از یک بازدارنده تشخیص دهید؟ و یا یک بازدارنده تقابلی مثبت را…

بازدارنده های تقابلی در تحلیل رفتار متقابل پیامهایی که از حالت نفسانی «والد» مادر و پدر سرچشمه می گیرند بازدارنده های تقابلی نام دارند. شما آنها را بعنوان محتوای «والد» خودتان بایگانی می کنید. الگوبرداری…

Page 1 از 1112345...10...آخر »