اولین startup grind ایران با برگزاری ماهان و ایده پردازان

بازی های روانی و نوازش ها همانطور که میدانید کودک برای زنده ماندن نیاز به نوازش دارد و هر کودک زمانی که منابع نوازشی او به پایان می رسد وحشت زده می شود. برای مقابله…

تعریف بازی های روانی نویسندگان تحلیل رفتار متقابل در مورد تعریف درستی از بازیها، بینش های گوناگونی دارند. شاید به این علت که خود اریک برن بازیها را در مراحل مختلف تفکر خویش به شکل های…

مثلث نمایشی بازی های روانی استیفن کارپمن، یک مثلث ساده و در عین حال موثری را برای تجزیه و تحلیل بازیهای روانی طرح ریزی کرد و آن را مثلث نمایشی نامید. او بر این باور است که…

رده بندی بازیهای روانی بازیهای روانی از نظر شدت و میزان دارای درجات مختلفی هستند. بازی روانی درجه یک: این بازی دارای پیامدی می باشد که بازیگر آن مایل است که آن را در انظار…

Page 1 از 1912345...10...آخر »