پرسش و پاسخ با مدیران ایده پرداز

خود عملی و خود واقعی

چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷

خود عملی و خود واقعی به منظور ساده بیان کردن حالات نفسانی، در مباحثمان، تاکنون فرض کرده ایم شخص در هر زمان فقط می تواند در یک حالت نفسانی باشد. واقعیت امر این است که این…

تشخیص پدیدار شناختی حالت نفسانی گاهی اوقات ممکن است به جای به یاد آوردن گذشته، آن گذشته را دو مرتبه به تجربه در آورم. اریک برن اینطور می نویسد که «… اعتبار پدیدار شناختی تنها…

تشخیص رفتارهای اجتماعی تشخیص اجتماعی بر این عقیده استوار است که دیگران اغلب اوقات با یکی از حالات نفسانی خود با من ارتباط برقرار میکنند که تکمیل کننده آن حالت نفسانی است که من از آن…

تشخیص حالات نفسانی اریک برن برای تشخیص حالات نفسانی چهار روش را ارائه داده است که از این قرارند: تشخیص رفتاری تشخیص رفتارهای اجتماعی تشخیص بر مبنای سابقه و شرح حال تشخیص پدیدار شناختی برن تاکید…

ارتباط بین ساختار و کنش کاملا امکان پذیر است که دو چیز از هم متفاوت باشند و در عین حال با یکدیگر مربوط باشند. این موضوع در مورد ساختار و کنش صدق میکند. واضح است…

Page 1 از 41234