ایده پردازان ۳۶(۲): رویداد یلدای کارآفرینان ۱۳۹۷

بزرگ نمایی

سه شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۷

بزرگ نمایی هر نادیده انگاشتنی با بزرگنمایی همراه است، یعنی اغراق در برخی جنبه های واقعی. اصطلاح «از کاه کوه ساختن» این حالت بزرگ نمایی را خیلی خوب توصیف می کند. همانطور که یک جنبه…

نادیده گرفتن در روند زندگی، من بطور مداوم و مستمر با مسائل و مشکلات روبرو میشوم. چگونه از خیابان رد شوم تا کشته نشوم؟ چگونه کارهایی را که به من ارجاع می شود انجام دهم؟…

سوق دهنده ی کامل باش در ادامه ی مقاله ی گذشته اولین سوق دهنده را در اینجا بررسی می کنیم. کلمات: شخصی که در حالت «کامل باش» قرار دارد اغلب از پرانتز استفاده می کند به…