اولین startup grind ایران با برگزاری ماهان و ایده پردازان

خرابکاری در تحلیل رفتار متقابل فانیتا انگلیش لغت خرابکاری را برای توصیف نوعی رابطه متقابل به کار برد که افراد از آن به عنوان وسیله کسب نوازش برای احساسهای تخریبی شان استفاده میکنند. خرابکار دیگران…

احساسهای تخریبی، احساسهای اصیل و حل مسئله اگر احساسهای تخریبی همیشه به عنوان احساس بد تجربه نمی شوند، پس چه اهمیتی دارد که احساسهای تخریبی را از احساسهای اصیل تشخیص دهیم؟ پاسخ این است: بیان…

تخریب و کش لاستیکی تصور کنید که من همان پسر بچه کوچک بودم که الآن در دوران بزرگسالی در برابر صندوق فروشگاه ایستاده ام و صندوق دار کالاهایی را که می خواستم بخرم به من…

تخریب و پیش نویس اولین ارتباط کلی و همگانی بین پیش نویس و وضعیت تخریبی این است: “هرگاه شما یک احساس تخریبی را تجربه می کنید، در واقع در پیش نویس خود هستید.” چرا احساسهای…

تعریف تخریب و احساسهای تخریبی پیچیدگی های زیادی در مورد معانی اصطلاحات وضعیت تخریبی و احساسهای تخریبی در آثار و نوشته های تحلیل رفتار متقابل وجود دارد. بعضی از نویسندگان این دو اصطلاح را به…

همزیستی رقابت آمیز اگر دو نفر با هم ملاقات کنند که هردو بخواهند نقش همزیستی یکسانی را ایفا کنند چه پیش خواهد آمد؟ اگر هردو بخواهند «والد» باشند و یا هر دو به دنبال کنشهای…