گاو بنفش : بازاریابی برجسته

برندسازی شخصی: با بازار هدف هماهنگ شوید
متوسط سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷

برندسازی شخصی: با بازار هدف هماهنگ شوید پس از این که بازار هدف خود را تعیین و درباره‌اش تحقیق کردید، باید مطمئن شوید که اقدامات‌تان با نیازهای مخاطبتان تناسب دارد. به‌عبارت‌دیگر، باید به برندی که…

بازدارنده ها در تحلیل رفتار متقابل :بزرگ نشو و تو…
مقدماتی سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷

بازدارنده ها در تحلیل رفتار متقابل :بزرگ نشو و تو نمیتوانی بزرگ نشو معمولا آخرین فرزند خانواده این بازدارنده را دریافت می کند که بزرگ نشو. شاید والدین در حالت نفسانی «کودک» خودشان نخواهند که…

چه کسی تغییر را کشت : مضنون هشتم برنامه ریزی
مقدماتی دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

چه کسی تغییر را کشت : مضنون هشتم برنامه ریزی نفر بعدی برای مصاحبه،  برنامه ریزی بود و این مسأله که او هم همانند فوریت سروقت نیامده بود، مک نالی را عصبانی و ناراحت کرده…

مشتری مداری :عوامل موثر برکیفیت خدمات و خدمات پشتیبانی‌مشتری(۱)
مقدماتی دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

مشتری مداری :عوامل موثر بر کیفیت خدمات و خدمات پشتیبانی مشتری (۱) خدمات پشتیبانی مشتری دو گونه اند: خدمات جانبی به مشتریان خدمات پس از فروش انتظارات مشتری یک بُعدی نیست بلکه به مجموعه ای…