همایش رشد غیر منتظره فروش!! هر مشکلی راهکار دارد!

طراحی، سوددهی و گاو بنفش “بازاریابی انبوه خواستار تولید انبوه است و تولید انبوه به دنبال بازاریابی انبوه می آید.” این معادله منجر به هدف خطرناکی می شود که دو بخش دارد: بخش اول: محصولات…

گاو بنفش : صندلی اداری

دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷

گاو بنفش : صندلی اداری قبل از «هرمن میلر»، طراح صندلیهای اداری، این مدل صندلی ها ناشناخته بود. صندلی اداری با مشخصات نوشته شده، ساخته و گویی توسط افراد نامرئی در بخش منابع انسانی خریداری…

گاو بنفش : دنباله روی رهبر بودن چرا پرندگان به شکل دسته جمعی و منظم پرواز می کنند؟ زیرا پرندگانی که تابع و دنباله رو رهبر هستند راحت تر پرواز می کنند. رهبر مقاومت باد…

گاو بنفش : تنها راه برجسته بودن چند دهه قبل، وقتی «اندرو ویل» به دانشکده ی پزشکی دانشگاه هاروارد رفت، برنامه های درسی بسیار شبیه برنامه های امروزی بود. تمرکز روی بهترین پزشک شدن بود،…

گاو بنفش : مشکل این گاو اگر گاو بنفش بودن این قدر آسان است و راه موثری برای گریز از این به هم ریختگی است، پس چرا هرکسی این کار را انجام نمی دهد؟ چرا…

گاو بنفش : قانون اعداد بزرگ سحرآمیز بودن رسانه های عمومی و وب ها همگی با اعداد بزرگ گره خورده اند: بیست میلیون نفر سریال تلویزیونی «سوپرانوز» را می بینند، صد میلیون نفر فوتبال آمریکایی…