ایده پردازان ۴۰(۲): یکتانت بزرگترین پلتفرم تبلیغاتی

گاو بنفش : صندلی اداری قبل از «هرمن میلر»، طراح صندلیهای اداری، این مدل صندلی ها ناشناخته بود. صندلی اداری با مشخصات نوشته شده، ساخته و گویی توسط افراد نامرئی در بخش منابع انسانی خریداری…