ایده پردازان ۴۰(۲): یکتانت بزرگترین پلتفرم تبلیغاتی

گاو بنفش کوراد زمانی که برند «کوراد» در رقابت با برند «باند اید» یا همان بانداژهای چسب دار بود، مردم گمان می کردند که شرکت «کوراد» دیوانه شده است که چنین کاری را می کند….

گاو بنفش : متضاد برجسته بودن، خیلی خوب بودن است ایده های برجسته نسبت به ایده های معمولی بیشتر احتمال گسترش و پیشرفت دارند. با وجود این افراد بسیار اندکی هستند که کالاهایی فوق العاده و…