همایش رشد غیر منتظره فروش!! هر مشکلی راهکار دارد!

گاو بنفش کوراد

چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷

گاو بنفش کوراد زمانی که برند «کوراد» در رقابت با برند «باند اید» یا همان بانداژهای چسب دار بود، مردم گمان می کردند که شرکت «کوراد» دیوانه شده است که چنین کاری را می کند….

گاو بنفش : هفتاد و دو آلبوم «پیرل جم» تجارت موسیقی در ارتباط با بیگانگان مزاحم و حسود و شنیدن مداوم اخبار درباره ی فعالیت های مشابه، از جانب افرادی است که همه تلاش دارند…

ادامه ندادن روند گاو بنفش در شرایط غیرقابل تحمل بازار کنونی، راز رویای هر کارآفرینی موفق چیست؟ شرکت هایی که توانستند با موفقیت در طی شبکه ی«آی.پی.او» ، عظیم، پرسرعت و شناور به عموم عرضه…

فواید گاو بنفش بودن این یک تضاد جالب است. هرچه دنیا بیشتر عصیان گر می شود، مردم هم بیشتر به دنبال امنیت هستند. آنها می خواهند تا جایی که امکان دارد خطرپذیری را در تجارت…

گاو بنفش : بهترین نانوای دنیا پدر «لیونل پویلین» نانوا و شیرینی پز فرانسوی بود. او از جوانی این حرفه را از خانواده اش به ارث برده بود و به جای اینکه فقط کنار اجاق…