ایده پردازان ۴۱ آچاره و اوبار، اقتصاد بیمار است مشکلاتی که حل نمی شود

قدرت فروش : حل مشاجره فروش پس از اینکه بررسی کردید و فهمیدید که اعتراض مشتری واقعی است و اعتراض صرفا حرکات تاکتیکی از سوی مشتری نیست، در آن صورت باید برای حل مشکل مشتری…

قدرت فروش: انواع مشتری (۱) مشتریان سلطه گر افراد پرخاشگر، خود رای و چالش برانگیز هستند. آنها صحبت های شما را قبول ندارند و خواستار شواهد و مدارک به صورت آماری، نموداری و ترسیمی برای…

قدرت فروش: اصول پیگیری مشتری ما در مقاله ی گذشته (اهمیت پیگیری مثبت)، توضیح دادیم که یک سخنرانی و ارائه ی خوب بدون پیگیری بی فایده است. درنتیجه شما برای ادامه ی صحبت با مشتری…

Page 1 از 512345