اجلاس مدیران عامل ارشد و رهبران کسب و کار ماهان سال ۹۷

قدرت فروش : عدم درستکاری متاسفانه امروزه به آسانی موارد و مثال هایی از خیانت های اجتماعی و جمعی را مشاهده می کنیم، برای مثال آنتونی وینر Antony Weiner، عضو کنگره ی آمریکا را در…