ایده پردازان ۳۹(۲): شرکت بزرگ آی کن ۱درصد از سهم جهانی

زبان بدن :ایستادن باز

چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷

زبان بدن :ایستادن باز ایستادن باز حالتی با ثبات و بسیار محبوب افراد سلطه طلب است. این طرز ایستادن در صورتی عملی می شود که پاهایتان صاف و با فاصله از هم قرار بگیرند و…

زبان بدن :نحوه ی ایستادن گاهی در زندگی باید قدمی بردارید و تصمیم راسخی بگیرید. احتمالا در این مواقع استوار می ایستید و شروع به کاری می کنید که باید انجام دهید. در بعضی مواقع…