ایده پردازان ۳۷ (۱): از کارگاه چوب بری تا تجهیز شرکت ها

زبان بدن : سیگار کشیدن (۱) علیرغم هشدارهای بهداشتی و قوانین تهدید کننده ی دولتی درباره ی سیگار کشیدن در مکان های عمومی، هنوز هم افراد سیگاری بیرون از ساختمان های اداری و در خیابان…

زبان بدن :ور رفتن با اشیا شما هر روز و هر لحظه در حال القای تصویری از خود هستید. دیگران نیز چنین هستند. افراد برای ایجاد تصویر از بسیاری از لوازم مانند لباس، خودکار، عینک،…

Page 1 از 1112345...10...آخر »