قدر زندگی را بدانید!

زبان بدن: حرکات انگشت شست در زبان بدن حرکات انگشت شست، تسلط و برتری و گاهی تهاجم را تداعی می کند؛ بنابراین جای تعجب نیست که در کف بینی، انگشت شست نشانه ی قدرت شخصیتِ…

Page 1 از 912345...آخر »