اجلاس مدیران عامل ارشد و رهبران کسب و کار ماهان سال ۹۷ (۲)

زبان بدن : سبک های مذاکره (۳) انتخاب محلی مناسب برای نشستن قدری زودتر از موعد به جلسه بروید تا بتوانید محل مورد نظر خود را انتخاب کنید. نشستن مقابل در به شما برتری می…