اولین جشنواره دیمارک (با برگزاری مرکز سمینارهای کسب و کار ماهان)

نگاه سرگردان

جمعه ۰۹ شهریور ۱۳۹۷

نگاه سرگردان اجتناب از ایجاد ارتباط چشمی یا قطع آن مسائل زیادی را نشان می دهد. در بسیاری از موارد این کار نشانه ی تسلیم یا آزردگی است. گرچه انسان ذاتا از احساسات و موقعیت…

احساسات ناخوشایند

سه شنبه ۰۶ شهریور ۱۳۹۷

احساسات ناخوشایند شکی نیست که همه ی نگاه ها گرم و دوستانه نیستند. اغلب اوقات نگاه به تنهایی می تواند نارضایتی را نشان دهد. چشم های ریز و دکمه ای، چشم های ماری و نگاه…

ابراز علاقه مندی

یکشنبه ۰۴ شهریور ۱۳۹۷

ابراز علاقه مندی وقتی علاقه ی خود را به رفتار یا صحبت کسی نشان می دهید، اگر دقت کنید می بینید که سرتان را به سمت او متمایل می کنید و به نشانه ی تایید…

 نشان دادن تنفر و تحقیر بیزاری و تحقیر با درجات مختلفی ابراز می شود، اما در حالت کلی فرد دهانش را کج و چشمانش را تنگ می کند. در این حالت روی بینی چروک می…

ابراز طیفی از عواطف

پنجشنبه ۰۱ شهریور ۱۳۹۷

ابراز طیفی از عواطف حرکات نشان دهنده ی نگرش ها و احساسات اند، در حالی که کلمات برای بیان اطلاعات و نشان دادن عواطفی به کار می روند که افراد در طول روز به وفور…