ایده پردازان ۳۹(۲): شرکت بزرگ آی کن ۱درصد از سهم جهانی

نوازش خود

سه شنبه ۰۳ مهر ۱۳۹۷

نوازش خود شیوه ای که با آن خود را لمس می کنید، به بیننده سرنخ هایی درباره ی احساس تان می دهد. بیشتر حرکاتِ لمسی به فرد آرامش می دهند. در ناخودآگاه تان گویی شخص…