اجلاس مدیران عامل ارشد و رهبران کسب و کار ماهان سال ۹۷ (۲)

زبان بدن : سایر حریم ها

چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۷

زبان بدن: سایر حریم ها علاوه بر حریم هایی که در مقاله ی گذشته گفتیم، یک سری حریم های خصوصی و شخصی دیگر نیز وجود دارد: فضای درونی: که مربوط به افکار و احساسات درونی…

زبان بدن : سیگار کشیدن (۲) افرادی که از سیگارهای خاص استفاده می کنند سیگار معمولا برای افراد بالای ۱۸ سال که پول خرید آن را داشته باشند، قابل دسترس است. فرم های پیچیده تری…

زبان بدن : سیگار کشیدن (۱) علیرغم هشدارهای بهداشتی و قوانین تهدید کننده ی دولتی درباره ی سیگار کشیدن در مکان های عمومی، هنوز هم افراد سیگاری بیرون از ساختمان های اداری و در خیابان…