همایش رشد غیر منتظره فروش!! هر مشکلی راهکار دارد!

زبان بدن : حفظ حریم شخصی

چهارشنبه ۰۱ اسفند ۱۳۹۷

زبان بدن : حفظ حریم شخصی وقتی غریبه ها وارد حریم شخصی تان می شوند و در آنجا ازدحام می کنند، بایستی با توجه به شرایط، تصور خود را از میزان حریم مورد نیازتان تغییر…

زبان بدن : نمایش مالکیت

یکشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۷

زبان بدن : نمایش مالکیت چه در حال محافظت از اموال خود باشید، چه حاکمیت یا فرمان برداری خود را به نمایش بگذارید، در هر صورت نحوه ی اشغال کردن فضای تان بیانگر نگرش شماست….

زبان بدن : سایر حریم ها

چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۷

زبان بدن: سایر حریم ها علاوه بر حریم هایی که در مقاله ی گذشته گفتیم، یک سری حریم های خصوصی و شخصی دیگر نیز وجود دارد: فضای درونی: که مربوط به افکار و احساسات درونی…