مشتری مداری: نقش عامل انسانی در تقویت کیفیت

مشتری مداری: نقش عامل انسانی در تقویت کیفیت
مجموع 5 از 2 رای

مشتری مداری

مشتری مداری : نقش عامل انسانی در تقویت کیفیت

امروزه نقش عامل انسانی در کیفیت به مراتب بیشتر از عوامل تکنیکی است چرا که:

۱.افراد علاقه مند و حساس به کیفیت از افراد متخصص کنترل کیفی در بهبود کیفیت بسیار موثرترند.

۲.این را به یاد داشته باشید که همیشه، تولید با کیفیت توسط انسان با کیفیت حاصل می شود.

۳.انسان با کیفیت، با انگیزه و علاقه ی لازم کار می کند و نه از روی تکلیف و اجبار.

۴.انگیزه ی انسان کیفی توام با توانایی انجام کار است. این توانایی و استفاده ی بهینه از اندیشه و استعدادهای او در اثر آموزش مداوم حاصل می شود.

۵.انسان کیفی به صورت خودکنترلی و ناخودآگاه، هم کارِ خوب انجام می دهد و هم کار را خوب انجام می دهد.

۶.سازمانِ دارنده ی انسان کیفی مثل قطار برقی است که در آن هر واگن مسئولیت هدایت خود را بطور مستقل عهده دار است. ولی سازمانی که نیروی غیر کیفی دارد مثل قطار دیزلی است که تنها یک لوکوموتیو دارد که همان مدیریت است و باید بار سنگین همه ی واگن ها را تحمل کند.

۷.انسان با کیفیت در انجام تمامی امور، تقلید و اطاعت کورکورانه ی محض ندارد بلکه با اندیشه ی سازنده ی خود آن را بهبود و تکمیل می کند.

۸.کارمندانِ با کیفیت عمدتا محصول پرورش مدیران با کیفیت هستند.

۹.کیفیت اولیه، هدف استراتژیک مدیریت سازمان است که بیانگر هستی یک سازمان است و در قالب محصول یا خدمات ظاهر می گردد.

پس می توان گفت؛ سازمان های مشتری مدار، نه تنها کیفیت را در انتخاب مواد اولیه، تولید محصول و کنترل محصول، که در انتخاب و پرورش کارکنان نیز مد نظر قرار می دهند. در واقع می توان گفت لازمه و اساس کیفیت در محصولات و خدمات، کارکنان با کیفیت است.

(منبع: مشتری مداری، اسماعیل محمدی)

ادامه ی مقالات مشتری مداری را دنبال کنید…

برچسب ها:

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
با خبرم کن