ایده پردازان ۳۷ (۱): از کارگاه چوب بری تا تجهیز شرکت ها

تبلیغات یعنی اسکناس های درشت واقعیت امر این است که وقتی موضوع ارائه ی یک نام تجاری جدید در میان است، تصمیم گیری نهایی بر اساس بودجه ی تبلیغاتی شرکت انجام خواهد گرفت. در جایی…

تفاوت رویکرد سنتی و رویکرد روابط عمومی(PR) رویکرد سنتی در برنامه ی بازاریابی، برای بسیاری از محصولات یا خدمات، از یک استراتژی چهار مرحله ای پیروی می شود: شرکت، تولید یک محصول یا ارائه ی…

سقوط تبلیغات و ظهور روابط عمومی یا PR در حال حاضر، به هر سویی نگاه کنیم، شاهد یک چرخش اساسی از بازاریابی تبلیغات محور، به بازاریابی روابط عمومی محور، خواهیم بود. دیگر نمی توان فقط…

Page 9 از 9« اول...56789