ایده پردازان ۳۶(۲): رویداد یلدای کارآفرینان ۱۳۹۷

ساخته شدن نام سِگ وی Segway توسط PR آیا امکان دارد که یک نام تجاری در زمانی کوتاه و بدون هیچ تبلیغاتی، ساخته شده باشد؟ تصویری که شرکت سِگ وی ارائه می دهد، نشان دهنده…