ایده پردازان ۳۷ (۱): از کارگاه چوب بری تا تجهیز شرکت ها

تبلیغ برای اهداف روابط عمومی PR بسیاری از آژانس ها برای مشتریان خود برنامه های تبلیغاتی ای درست می کنند که به منظور فروش نیست؛ بلکه هدف اصلی این برنامه ها اطلاع رسانی (روابط عمومی…

خودِ آژانس های تبلیغاتی برای معرفی خود از PR استفاده می کنند! جالب اینجاست که آژانس های تبلیغاتی آمریکا، همان گروهی که اعتقاد دارند “تبلیغات، نام های تجاری را می سازد”، خودشان هیچ تبلیغی برای…