ایده پردازان ۴۰(۲): یکتانت بزرگترین پلتفرم تبلیغاتی

تبلیغ برای اهداف روابط عمومی PR بسیاری از آژانس ها برای مشتریان خود برنامه های تبلیغاتی ای درست می کنند که به منظور فروش نیست؛ بلکه هدف اصلی این برنامه ها اطلاع رسانی (روابط عمومی…

خودِ آژانس های تبلیغاتی برای معرفی خود از PR استفاده می کنند! جالب اینجاست که آژانس های تبلیغاتی آمریکا، همان گروهی که اعتقاد دارند “تبلیغات، نام های تجاری را می سازد”، خودشان هیچ تبلیغی برای…

جستجو برای رسانه های جایگزین در تبلیغات نشانه ی دیگر مشکل دار بودن تبلیغات سنتی، توجه بیش از پیش آنها به رسانه های جایگزین است. امروزه مشتریان آژانس های تبلیغاتی به دنبال راه هایی غیر…