ایده پردازان ۳۷ (۱): از کارگاه چوب بری تا تجهیز شرکت ها

چگونه درباره ی بازاریابی محتوا بعنوان یک دارایی، فکر کنیم؟ اگر محتوا را بعنوان یک سرمایه در نظر بگیرید، افراد سازمان شما، دیگر به محتوا بعنوان یک چیزی گرم و نرمی که می توانند بردارند…

بازاریابی محتوایی: محتوا بعنوان یک دارایی آیا بازاریاب ها، بازاریابی محتوایی را نوعی از دارایی های خود می دانند؟ پاسخ منفی است. تقریبا همه جا این چنین است. بازاریاب ها، بازار یابی محتوایی را بعنوان…

چرا جایگاه فعلی شما در بازاریابی محتوایی ، مفید واقع نمی شود؟ قبل از آنکه با عمق بیشتری به این موضوع بپردازیم که چه چیزی باعث می شود بازاریابی محتوایی مفید واقع شود؛ بیایید نگاهی…

مدل تکامل بازاریابی محتوایی از نظر رابرت رز آگاهی محتوایی Content aware در اولین مرحله از این مدل، “آگاهی محتوایی” قرار دارد. این مرحله بکار گیری محتوا به منظور کنار گذاشتن تبلیغات مزاحم و نا به…