ایده پردازان ۴۰(۲): یکتانت بزرگترین پلتفرم تبلیغاتی

رسانه های اجتماعی برای بازاریابی محتوا (۱) امروزه تبلیغات در رسانه های اجتماعی، برای موفقیت در بازاریابی محتوایی آنلاین، حیاتی است. هیچ استراتژی بازاریابی محتوایی بدون یک استراتژی قوی رسانه های اجتماعی، کامل نیست. درواقع…

بازاریابی محتوایی : طرح ریزی کانال محتوا در عمل (۱) پس از درک کامل بازاریابی محتوایی، کنج محتوایی و استراتژی مربوطه را ترسیم کردیم، حالا وقت آن رسیده که به توزیع محتوا بپردازیم. تمام مفاد…

بازاریای محتوایی : در تولید محتوا به کارمندان خود کمک کنید برخی از مدیران عاشق نوشتن هستند، اما برخی دیگر دوست دارند که صحبت کنند. اگر در خواست تولید محتوا از مدیران ارشد سخت است،…