ایده پردازان ۴۰(۲): یکتانت بزرگترین پلتفرم تبلیغاتی

بازاریابی محتوایی: خبرنامه ی الکترونیکی خبرنامه ی الکترونیکی e-newsletter، نوعی از ارتباطات “مبتنی بر اجازه permission based” با مشتریان فعلی و آتی است؛ اغلب ماهانه یا هفتگی منتشر می شود. دسترسی الکترونیکی از طریق صفحات…

واقعیت هایی درباره آژانس های بازاریابی محتوایی (۲) بیشتر آژانس ها بیشتر از آنکه نگران استراتژی باشند، نگران نحوه ی اجرا هستند آیا می خواهید یک راز کثیف کوچولو درباره ی آژانس های محتوایی بدانید؟…

بازاریابی محتوایی: واقعیت هایی درباره آژانس های بازاریابی محتوایی (۱) بسیاری از آژانس های بازاریابی محتوایی، با محتوا بازاریابی نمی کنند “کوزه گر از کوزه شکسته آب می خورد”؛ این ضرب المثل را می توان…

بازاریابی محتوایی : نویسنده های آزاد، چه ویژگی هایی باید داشته باشند؟ چه شما نماینده ی یک دستگاه انتشار دیجیتال مجرب باشید و چه نمایندی یک برند تازه کار که به دنبال کسب مزایای بازاریابی…