مشتری مداری: انواع مشتری از نظر رفتاری

مشتری مداری: انواع مشتری از نظر رفتاری
مجموع 5 از 6 رای

انواع مشتری از نظر رفتاری

مشتری مداری: انواع مشتری از نظر رفتاری

بدون شک مشتری مهم ترین دارایی هر سازمان به حساب می آید و تمامی تلاشی ها صرفا در نحوه ی ارائه ی خدمت به او ارزش پیدا می کند و لذا حفظ مشتری مهم ترین خط مشی هر موسسه خواهد بود و در نتیجه برای حفظ او باید از خصوصیات روحی، رفتاری، عادات مرسوم و رسومات او مطلع باشیم تا با ارائه ی عکس العمل مناسب و به موقع در مقابل گفتار و رفتار او فرصت هایی را ایجاد و بهره برداری کنیم.

از این نظر مشتریان به هفت گروه قابل تقسیم هستند:

  • مشتریان پر حرف

داشتن متانت و دقت در گوش دادن به حرف های او بدون هیچ گونه شتابزدگی و بی حوصلگی، تنها راه نفوذ بر اینهاست که در صورت جذبشان به دلیلی پر حرفی می توانند در ردیف مبلغان کارآمد و هواداران سرسخت آینده ی ما به حساب آیند.

  • مشتریان عصبانی

به هیچ وجه در حالت عصبانیت مشتری، نمی توان به او جنس فروخت. بنابراین ابتدا او را آرام کرده و بعد با خونسردی کامل، کالای خود را به او عرضه نمایید.

  • مشتریان عجول

آنها سعی دارند خود را آدم مهم و کم وقت جلوه دهند. لذا سعی کنید بدون مسامحه و بدون عجله و بدون شاخ و برگ و زواید با آنها معامله کنید.

  • مشتریان پر حوصله

چنین افرادی برای یک خرید ساده، وقت فراوانی تلف می کنند ولی مطمئن باشید برای شما پیدا کردن مشتری سودمند، ارزش اندکی تحمل پرچانگی را دارد. لذا بدون خستگی و از کوره در رفتن و با حوصله ی فراوان به حرف های او گوش دهید. در این صورت مطمئنا آنها را جذب خود خواهید کرد.

  • مشتریان از خود راضی

آنها تظاهر می کنند که همه چیز را می دانند و به خوبی کالای شما را می شناسند. شما باید خود را هم سطح آنها بدون کم و زیاد نشان دهید و با استفاده از جمله ی “همانطور که خودتان می دانید” یا “افرادی مثل جناب عالی کم هستند” او را مجذوب نمایید.

  • مشتریان کم ادب

باید بی ادبی آنها را نادیده گرفت و با رفتار مودبانه شرمنده شان ساخت، در این حالت با خرید از شما در صدد جبران عمل خود خواهند بود.

  • مشتریان معمولی

با توجه به موارد ذکر شده زحمت چندانی برای جذب آنها نخواهیم داشت.

(منبع: مشتری مداری، اسماعیل محمدی)

ادامه ی مقالات مشتری مداری را دنبال کنید…

برچسب ها:

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
با خبرم کن