ایده پردازان ۳۶(۲): رویداد یلدای کارآفرینان ۱۳۹۷

بازدارنده ها در تحلیل رفتار متقابل :تعلق نداشته باش و نزدیک نشو تعلق نداشته باش “پاندیت نهرو” سیاستمدار هندی، اینطور میگفت: «زمانی که در بین اروپایی ها هستم احساس میکنم هندی هستم و زمانی که…

بازدارنده ها در تحلیل رفتار متقابل :بزرگ نشو و تو نمیتوانی بزرگ نشو معمولا آخرین فرزند خانواده این بازدارنده را دریافت می کند که بزرگ نشو. شاید والدین در حالت نفسانی «کودک» خودشان نخواهند که…

بازدارنده ها در تحلیل رفتار متقابل :خودت نباش و بچه نباش این بازدارنده بوسیله والدینی منتقل می شود که صاحب پسری شده اند ولی دختر میخواستند، یا بالعکس. پیام غیرکلامی آنها این است «این جنسیت…