اولین جشنواره دیمارک (با برگزاری مرکز سمینارهای کسب و کار ماهان)

انتخاب وضعیتهای همزیستی

چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

انتخاب وضعیتهای همزیستی شاید بپرسید: «بسیار خوب، بنابراین اگر همزیستی باز نوازی وضعیتهای قدیمی دوران کودکی است، می فهمم که چرا افراد در همزیستی نقش کودک را به عهده می گیرند. ولی چرا باید کسی…

همزیستی در برابر وابستگی طبیعی یک نمونه واضح و مشخص از همزیستی سالم را می توان بین فرزند و والدین یافت. وقتی که بچه به دنیا می آید او کاملا کودک است. او هنوز توانایی برای…

همزیستی سالم در برابر همزیستی ناسالم مواردی وجود دارد که برای بعضی افراد مناسب است که در حالت همزیستی قرار بگیرند. به عنوان مثال، تصور کنید که من بعد از یک عمل جراحی هم اکنون…

همزیستی در تحلیل رفتار متقابل در نظریه شیف، وابستگی زمانی رخ می دهد که دو یا بیش از دو شخص به گونه ای رفتار کنند که گویی از بین آنها یک شخص واحد ایجاد شده…

روابط متقابل مماس و مسدود کننده رابطه متقابل مماس یکی از اشکال تحریف توجیه، رابطه ی متقابل مماس است. یک رابطه متقابل مماس رابطه ای است که در آن محرک و یا موضوعهای مختلفی را…

چهارچوب داوری و حالات نفسانی به منظور فهم بهتر چهارچوب داوری، خانواده شیف خاطرنشان کرد که چهارچوب داوری را می توان مانند «پوسته ای که حالات نفسان احاطه می کند و آنها را به هم…