ایده پردازان ۳۹(۲): شرکت بزرگ آی کن ۱درصد از سهم جهانی

پنهان کردن احساسات

شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷

پنهان کردن احساسات اگر تا به حال برای جلوگیری از بیان احساساتی که بدون شک باعث آزار دیگران می شود لب خود را گزیده اید، یا در حالی که قلبتان شکسته لبخند زده اید یا…

چهره تان صحبت می کند

پنجشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۷

شناسایی حالاتی از چهره که پیام گفتاری را تقویت می کند مانند همه ی حرکات و حالات دیگر ، هر آنچه صورتتان نشان می دهد باورپذیرتر از گفته های شماست. وقتی شخصی را که با…

حرکات اکتسابی

دوشنبه ۰۸ مرداد ۱۳۹۷

حرکات اکتسابی جانورشناس آمریکایی، محقق علوم رفتاری انسان و نویسنده، دزموند موریس، معتقد است که انواع بیشماری از رفتارها در انسان وجود دارد که تعدادی از آنها ژنتیکی اند و ارثی و شماری دیگر اکتسابی…

واکنش های ذاتی

شنبه ۰۶ مرداد ۱۳۹۷

واکنش های ذاتی نوزاد خود را به سینه ی مادر می چسباند و شروع به شیر خوردن می کند. بچه ای که به طور مادرزادی کور و ناشنوا است می تواند بخندد و اخم کند…

تنظیم گرها تنظیم گرها، حرکاتی از بدن اند که جریان مکالمه را کنترل و تعدیل می کنند و آن را تداوم می بخشند. این حرکات اغلب بر پایه ی دریافت بازخورد از میزان درک شنونده…

تصویرگرها تصویرگرها تصویری تجسمی می سازند و به انتقال پیام گفتاری کمک می کنند. آنها حرکات ناخودآگاهی اند که بیشتر از حرکات غیر کلامی و نمادین رخ می دهند. مثال: وقتی یک شی را توضیح…

کینِسیک: دسته بندی حرکات مردم شناس آمریکایی، ری بردوسیل، یکی از بنیان گذاران علم رفتار غیر کلامی بود. او نام این شکل از ارتباط را کینِسیک(kinesics) گذاشت که از کلمه ی یونانی “حرکت” می آید؛…