ایده پردازان ۳۹(۲): شرکت بزرگ آی کن ۱درصد از سهم جهانی

ابراز خستگی و بی حوصلگی وقتی کسی احساس کسالت می کند، سرش را به دستش تکیه می دهد. پلک هایش نیمه باز است و قبل از اینکه متوجه شوید، شروع به چرت زدن می کند….

نگه داشتن سر برای کسب آرامش

چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

نگه داشتن سر برای کسب آرامش خاطره ی در آغوش گرفتن  و آرام شدن هنگام ناراحتی، از زمان نوزادی و کودکی تا به حال در ذهن باقی مانده است. هنگامی که پشت گردن مان را…

حرف های در گوشی

سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷

حرف های در گوشی افرادی که سرشان را نزدیک هم قرار می دهند، وجود رابطه ی بین یکدیگر را نشان می دهند و در آن میان جایی برای کس دیگری نیست. نزدیکی جسمی، پیوند فکر…

خم و کج کردن سر

یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷

خم و کج کردن سر چه این حرکت را خم کردن بنامیم و چه کج کردن، وقتی انسان ها و حیوانات چیزی را می شنوند که توجه شان را به خود جلب می کند، سرشان…

دست کشیدن به سر

شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷

دست کشیدن به سر سر حساس ترین و آسیب پذیرترین بخش بدن است که مهم ترین ارگان های حسی بدن در آن قرار دارند. دست قسمتی از بدن است که می تواند بیشترین آسیب را…

نشان دادن غرور و تکبر

سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۷

نشان دادن غرور و تکبر اقتدار و تکبر دو مفهوم دارند و این تفاوت خود را در خم کردن سر و بیرون دادن چانه در فرد متکبر نشان می دهد. نشانه ی اقتدار سر برافراشتن…