صحبتهای جنجالی وحید خسروی در یک فنجان چای ماهان

تکنیک فروش : اعتبار سازی در مذاکره ی فروش (۲) رفتار فروشنده رفتار فروشنده بسیار زیاد بر اعتبارسازی شما تاثیر گذار است. مشتریان بر اساس شواهد ظاهری که شامل رفتار و نوع صحبت کردن فروشنده…

Page 1 از 512345