اجلاس مدیران عامل ارشد و رهبران کسب و کار ماهان سال ۹۷

تکنیک فروش : روش جبران روش دیگر برای غلبه بر اعتراض روش جبران است، درستی اعتراض را می پذیرد اما به نکات مثبتی از محصول اشاره می کند که جبران کننده اعتراض باشد. یک مشتری…

Page 1 از 912345...آخر »