اجلاس مدیران عامل ارشد و رهبران کسب و کار ماهان سال ۹۷ (۲)

برندسازی شخصی : ظاهرتان را با برندشخصی تان هماهنگ کنید برند شخصی شما برآوردی است از چیزهایی که می گویید، شیوه ی گفتن آنها، کارهایی که می کنید، زبان بدن تان، آراستگی تان و سبک…

برندسازی شخصی : برای مخاطب تان تجربه بیافرینید باید این نکته را به خاطر داشته باشید مخاطب شما تجربه می خواهد، پس باید کاری کنید که بتوانید برای مخاطب تان تجربه بیافرینید. هنگام اجرای نقشه…