اجلاس مدیران عامل ارشد و رهبران کسب و کار ماهان سال ۹۷ (۲)

برندسازی شخصی : از گوشه ی امن تان برای بی همتا شدن استفاده کنید گوش کردن به توصیه ی “بی همتا باشید” سخت است. اگر ندانید چطور از دیگران متمایز شوید چه؟ چطور باید گوشه…