ایده پردازان ۳۹(۲): شرکت بزرگ آی کن ۱درصد از سهم جهانی

برندسازی شخصی : داستان خودتان را بنویسید (۲) با داستان، زندگی‌ تان را به نمایش بگذارید داستان ها ساختار پایه ای دارند: آغاز، میانه و پایان. بهترین داستان ها آنهایی هستند که از همان ابتدا…

برندسازی شخصی : داستان خود را بنویسید(۱) برندسازی شخصی یعنی داستان خود را بنویسید. داستان مفهومی شخصی است و هیچ چیز نمی تواند مثل داستان، برندتان را بسازد. اگر داستان خوبی داشته باشید و آن…