ایده پردازان ۳۹(۲): شرکت بزرگ آی کن ۱درصد از سهم جهانی

برندسازی شخصی : برند شخصی تان را در تلویزیون معرفی کنید تلویزیون نهایت تجربه ی برندسازی است، که در آن تمامی جوانب برند شما با هم ترکیب می شوند تا در فضای سه بعدی تلویزیون…