ایده پردازان ۳۹(۲): شرکت بزرگ آی کن ۱درصد از سهم جهانی

برندسازی شخصی : از همکاران راهنمایی بخواهید شاید این توصیه با مفهوم رقابت تناقص داشته باشد ؛ ولی یکی از منابع ارزشمند که می توانید داشته باشید همکاران شما هستند اگرچه ممکن است در برخی…

برندسازی شخصی: وجه تمایز خودتان با رقیب‌هایتان را مشخص کنید درباره‌ی رقیب‌ها یا همکارانتان، چه واقعی و چه احتمالی فکر کنید. نقطه‌ی اشتراک همه‌ی شما در چیست؟ شما باید شرایط خاصی داشته باشید تا بتوانید…

برندسازی شخصی: متمایز کردن برند شما نمی‌توانید رقیب‌ها را نادیده بگیرید؛ چون نیاز دارید بدانید بازار هدف، نقاط قوت و نقاط ضعف آن‌ها چیست. در این مرحله از برندسازی شخصی، قرار است تحلیلی کامل از…

برندسازی شخصی: گوشه‌ی امن تان را صاحب شوید صاحب‌شدن گوشه‌ی امن یعنی قلمروی پادشاهی کوچکی راه بیندازید که در آن خودتان پادشاه یا ملکه‌ی چیز خاصی باشید. وقتی مردم به آن گوشه‌ی امن فکر می‌کنند،…

برندسازی شخصی: نقطه‌ی مطلوب خودتان را برای رقابت پیدا کنید نقطه‌ی تقاطعی وجود دارد که در آنچه برای عرضه دارید، کسانی که می‌خواهید با آن‌ها کار کنید، بازارهایی که به آن‌ها خدمت می‌دهید و اندیشه‌هایی…