اجلاس مدیران عامل ارشد و رهبران کسب و کار ماهان سال ۹۷ (۲)

برندسازی شخصی : شهرت آنلاین خود را بسنجید برای اینکه تصویر واضحی از چهره ی آنلاین خودتان داشته باشید، لازم است شهرت آنلاین خود را بسنجید. برای اینکه بتوانید سنجش اعتبار آنلاین خود را به…