چشم انداز سازمان چیست

چشم انداز سازمان چیست
مجموع 4 از 2 رای

چشم انداز
چشم انداز سازمان چیست؟

راز موفقیت یک گروه یا شکست گروه دیگر چیست؟ می توان گفت راز کار در نگاهیست که به مقصد و مسیر دستیابی به آن دارند. این امر به معنای برخورداری از یک ایده، طرح ذهنی، چشم انداز و مهارت اجرای ایده ها می باشد.
چشم انداز آغاز همه ی سازمان ها از ورزشی گرفته تا تجاری و دولتی، وجود شخصی با یک ایده است. بسیاری از افراد ایده هایی را برای شروع کارها به خدمت می گیرند ولی به واقع، تنها شماری از آنان هستند که  موفق می شوند.

ایده به طور معمول با تمایلی مبهم، نسبت به انجام کاری چالش برانگیز آغاز می شود. برای موفق شدن، می بایست این ایده تا جایی رشد کند که به کاری که واقعأ مایل به انجامش هستیم تبدیل شود. وقتی به جمع بندی رسیدیم که می خواهیم سازمان چگونه به نظر برسد، چگونه حس شود و شبیه چه چیزی باشد، آنگاه دارای ایده ی روشنی هستیم. سپس ایده به تصویری از آینده بدل می شود که معمولا آن را چشم انداز می نامند.

چگونه چشم انداز را به نتایج مبدل کنیم
به شدت غیر قابل باور است که فردی به تنهایی بتواند چشم انداز خویش را به نتایج تبدیل کند. بدین منظور، افراد به یاری و پشتیبانی دیگران نیاز دارند؛ کسانی که به طور معمول از اعضای گروهند. این امر می تواند چنین حالاتی به خود گیرد:
همه ی اعضای گروه رؤیاها و آرزوهایشان را قابل تحقق می بینند. – می بایست همان تصاویری در ذهن افراد شکل بگیرد که در ذهن رهبران وجود دارد. – چشم انداز شخصی هر یک از افراد گروه به چشم انداز مشترک سایر اعضا می پیوندد تا در نهایت انرژی هایشان را روی کار برای دستیابی به نتایج متمرکز کنند

هدف مدیریت
هدف اصلی مدیریت این است که به خلق ارزش از منظر زیردستان بپردازد. بدین منظور، مدیران می بایست به آن نتایجی دست یابند که از سوی کسانی که با موفقیت سازمان در ارتباطند با ارزش تلقی می شود.

برچسب ها:

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
با خبرم کن