قدرت بیان : فن بیان و هنر صحبت کردن

قدرت بیان : فن بیان و هنر صحبت کردن
مجموع 4.8 از 4 رای

فن بیان و هنر صحبت کردن

قدرت بیان : فن بیان و هنر صحبت کردن

“هدف او از تمام سخنوری هایش، تأثیرگذاری واقعی بود. او هرگز صرفا برای این که کسی به حرف هایش گوش کند، صحبت نمی کرد.” آبراهام لینکولن در ستایش هنری کلی 

در طول تاریخ، اوج تأثیرگذاری انسان، توانایی ترغیب دیگران بوده است. به عبارت دیگر، هدف یا مقصود از صحبت کردن در میان جمع، کمک به روی دادن اتفاقی است که در صورت نبود صحبت های گوینده رخ نمی دهد. به عنوان مثال، وقتی دموستنز صحبت می کرد، مردم می گفتند: «چه سخنران خوبی!» اما وقتی آلسیبیدز صحبت می کرد، مردم می گفتند: «پیش به سوی هدف!».

وظیفه شما به عنوان یک سخنران این است که مخاطبتان را وادار و ترغیب کنید؛ به گونه ای که حرف های شما، طرز تفکر، احساس و عملکردشان را تغییر دهد. به عبارت دیگر، باید آنها را مجبور کنید کاری انجام دهند و آنها را به «حرکت کردن» تشویق کنید. خوشبختانه، تبدیل شدن به یک سخنران مسلط و خوش بیان، یک مهارت اکتسابی است. اگر بتوانید رانندگی، تایپ یا استفاده از تلفن همراه را بیاموزید، پس می توانید یک سخنران تأثیرگذار هم باشید و نه تنها زندگی خودتان، بلکه زندگی مخاطبانتان را نیز تغییر دهید.

سه مبحث مهم در ترغیب کردن

ارسطو، اولین فیلسوف برجسته ای بود که به اهمیت سخنوری، به عنوان ابزار ضروری رهبری، پی برد. او ارکان اصلی ترغیب کردن را به سه بخش تقسیم کرد:

منطق (logos)، اخلاق (ethos) و احساس (pathos).

اجازه بدهید به ترتیب این سه رکن را بررسی کنیم.

“Logos” به منطق، واژه ها و دلیل ها در صحبت های شما اشاره می کند. باید هرچیزی را که می گویید مانند حلقه های زنجیر یا تکه های جورچین با هم هماهنگ باشند تا جمله یا بحث منسجمی به وجود بیاید. وقتی درباره حرف هایتان فکر و برای بیان آن ها برنامه ریزی می کنید، نکات مختلفی را در یک زنجیره از مسائل کلی به مسائل جزئی، یا از شروع تا پایان سازماندهی می کنید؛ برای ایجاد یک بحث ترغیب کننده، هر نکته بر نکته قبلی تکیه می کند.

جنبه دوم ترغیب کردن، “ethos” یا اخلاق است. این جنبه به شخصیت، رفتار و صداقت شما هنگام صحبت کردن اشاره دارد. افزایش اعتبار قبل و بعد از سخنرانی نزد مخاطبان، احتمال این که آن ها حرف های شما را بپذیرند و بر اساس توصیه هایتان اقدام کنند، بالا می برد.

جنبه سوم، “pathos” یا احساس است. این جنبه درون مایه عاطفی صحبت های شما و احتمالا مهم ترین رکن است. این بُعد فقط زمانی نمود می یابد که شما با افراد، ارتباط عاطفی برقرار کنید و آن ها را به اندازه ای تحت تأثیر قرار دهید که طرز تفکر شان را تغییر و یک اقدام خاص انجام دهند. اگر می خواهید افراد را تغییر دهید و آن ها را به دیدگاه خود ترغیب کنید، باید هر سه رکن (منطق، اخلاق و احساس) در هم ادغام شوند.

منبع: (قدرت بیان، حرف بزن تا برنده شوی، اثر برایان تریسی)

ادامه ی مقالات قدرت بیان را دنبال کنید…

برچسب ها:

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
با خبرم کن