دینامیت موفقیت : اصول از بین نمی روند

دینامیت موفقیت : اصول از بین نمی روند
مجموع 5 از 1 رای

دینامیت موفقیت

دینامیت موفقیت : اصول از بین نمی روند

تا اینجا با توجه به مثال های ارائه شده باید بتوانید از دل آنها دستورالعمل های ضروری را استخراج کنید و به شرایط خاص خودتان ارتباط دهید. ما به گفته «آدمیرال اچ. جی. ریکاور»، نویسنده کتاب «تحقیقات و آزادی» اعتقاد داریم که می گوید:

در میان مهندسان جوانی که با آنها مصاحبه می کنیم، تنها افراد اندکی هستند که آموزش اصول مهندسی را به طور کامل دیده اند؛ اکثر آنها حقایقی را می شناسند که یادگیری آنها ساده تر است. وقتی یک اصل استفاده شود، به بخش لاینفک وجود فرد تبدیل می شود و هرگز گم نمی شود.

می توان این گفته را برای حل هر نوع مشکلی به کار گرفت، چون برخلاف حقایقی که به مرور زمان پوسیده و به درد نخور می شوند، اصول از بین نمی روند. دستورالعمل ها را یاد بگیرید و از آنها استفاده کنید. اگر پیشرفت چشمگیری در راه رسیدن به آنچه می خواهید ندارید، سعی کنید «چیز بیشتری» بیابید که ممکن است شناخته شده یا ناشناخته باشد. اما اگر زمانی را به مطالعه، تفکر، برنامه ریزی و جست وجو اختصاص دهید، آن را می یابید.

این مقوله، بدون استفاده از قدرت بی انتهای هستی، کامل نیست. درک این اصل، خیلی راحت است، زیرا نامی است که آن را به کاربرد قدرت هر اصل طبیعی یا فیزیکی، چه شناخته شده و چه ناشناخته، داده ایم. قدرت هستی بدین معناست که از قوانین طبیعی، چه شناخته شده و چه ناشناخته، بهره ببرید.

برای مثال، می توان فهمید که سقوط چیزی به سمت زمین، بر اثر نیروی جاذبه است و شما هم هنگام انداختن چیزی از ارتفاعی مشخص، از همین قانون طبیعت بهره می برید. بنابراین، شکافتن هسته اتم، تمام اختراعات، تمام فرمول های شیمیایی، تمام پدیده های روانی، و تمام عمل ها و عکس العمل های فیزیکی، ذهنی، و روحی، نتیجه استفاده از قوانین طبیعی موجود در جهان است.

برای هر معلول، علتی وجود دارد و این معلول، تحت تأثیر قدرت نامحدود هستی، شکل خارجی به خود می گیرد. دوباره می گوییم که بشر، ترکیبی از جسم و ذهن است. او می تواند فکر کند و از طریق همین فکر کردن است که چگونگی استفاده از قدرت نامحدود هستی را یاد می گیرد و فکر کردن او می تواند اندیشه هایش را به واقعیت تبدیل کند.

منبع: (دینامیت موفقیت، ناپلئون هیل/کلمنت استون)

ادامه ی مقالات دینامیت موفقیت را دنبال کنید…


دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
با خبرم کن