دینامیت موفقیت: اگر مشکل دارید، خوب است!

دینامیت موفقیت: اگر مشکل دارید، خوب است!
به این مقاله امتیاز دهید

اگر مشکل دارید، خوب است!

دینامیت موفقیت: اگر مشکل دارید، خوب است!

اگر مشکلی دارید، خوب است! چرا؟ چون پیروزی های مکرر، پله های نردبان موفقیت شما هستند. با هر پیروزی، پختگی و تجربه بیشتری کسب می کنید. هر بار که با مشکلی مواجه می شوید و آن را با نگرش ذهنی مثبت حل می کنید، موفق تر می شوید.

لحظه ای بایستید و فکر کنید. آیا نمونه ای در زندگی خود یا دیگران سراغ دارید که در آن، پیروزی و دستاورد، بدون مواجه شدن با مشکلی به دست آمده باشد؟ همه مشکل دارند، چون همه موجودات در حال تغییرند. تغییر در طبیعت، یک قانون اجتناب ناپذیر است.

اما آنچه برای شما باید مهم باشد، این است که شکست یا پیروزی شما در فرایند تغییر، کاملا به نگرش ذهنی شما بستگی دارد. شما می توانید افکارتان را هدایت، احساساتتان را کنترل و در نتیجه، نگرشتان را منظم کنید. می توانید مثبت یا منفی بودن نگرشتان را انتخاب کنید.

می توانید تصمیمی بگیرید که خود و پیرامونتان را تحت تأثیر و کنترل درآورید و با خود هماهنگ سازید. می توانید سرنوشت خود را رقم بزنید. هنگامی که با نگرش ذهنی مثبت با مشکلی رو به رو می شوید، آن را خیلی راحت حل خواهید کرد.

اگر اولین دستورالعمل موفقیت را بدانید و باور کنید که خدا همواره یک خدای خوب است، خیلی راحت می توانید از فرمول زیر استفاده و مشکل را به طور مؤثر حل کنید. وقتی با مشکلی مواجه هستید که به راه حل نیاز دارد، پیچیدگی های آن را فراموش کنید و به جای آن:

١. هدایت الهی را بطلبید. کمک بخواهید تا راه درست را پیدا کنید.

۲. فکر کنید.

۳. مشکل را با خود در میان بگذارید. آن را تجزیه و تحلیل کنید.

۴. برای تقویت خود، به خود بگویید: خوب است؟

۵. از خود سؤالات مشخصی بپرسید. اعم از: چه چیز خوبی در آن وجود دارد؟ چطور می توانم این مصیبت را به منفعتی بزرگ تبدیل کنم؟ یا اینکه چطور می توانم این ناتوانی را به توانمندی تبدیل کنم؟

۶. جست وجو برای پاسخ به این سؤالات را ادامه دهید تا حداقل به یک پاسخ کارساز و مؤثر دست یابید.

اکنون بر اساس آنچه گفته شد، می توان به این نتیجه رسید که مشکلات موجود بر سر راه شما عموما به دو دسته تقسیم می شوند:

مشکل شخصی (اعم از عاطفی، مالی، ذهنی، روحی و جسمی) و مشکل شغلی.

از آن رو که مشکلات شخصی، گسترده ترین نوع مشکلات هستند و تقریبا تمام ما آنها را تجربه کرده ایم، در مطالب بعدی بیشتر به این موضوع می پردازیم و داستان های متعددی برای شما بازگو میکنیم.

منبع: (دینامیت موفقیت، ناپلئون هیل/کلمنت استون)

ادامه ی مقالات دینامیت موفقیت را دنبال کنید…


دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
با خبرم کن