برنامه ریزی برند (۲)

برنامه ریزی برند (۲)
به این مقاله امتیاز دهید

برند

در ادامه مقاله ی برنامه ریزی برند مطلب زیر را دنبال کنید.

دومین مدل برنامه ریزی برند مدل همنوایی است.

۲- مدل همنوایی برند.

این مدل، فهرستی از نیازهای منطقی برای ساختن یک برند قوی را لیست می کند که شامل موارد زیر است:

  •  شما چه کسی هستید؟ (هویت برند)
  • شما چه چیزی هستید؟ (مفهوم برند)
  • چه چیزی درباره ی شما می دانم؟ من چه فکر یا احساسی درباره ی شما دارم؟ (پاسخ برند)
  • چه چیزی میان شما و من وجود دارد؟ (من چه تداعی ها و چه میزان ارتباطی را می خواهم با شما داشته باشم؟ “رابطه برند”)

چهار عامل هویت، مفهوم، پاسخ و ارتباط، در واقع نردبان برندسازی هستند و دستیابی به این چهار مرحله نیازمند ایجاد شش بلوک ساختمان برند است که عبارتند از: جلوه گری برند، عملکرد برند، تصورات از برند، قضاوتهای برند، احساسات نسبت به برند و همنوایی، که در این سری مقالات تشریح شده اند.

۳- مدل زنجیره ارزش برند.

که ابزاری است برای پیگیری فرایند خلق ارزشمند برند و پنج بعد کلیدی که معیارهای بسیار مهمی برای اندازه گیری و سنجش ذهنیت مشتریان هستند را معرفی می کند. این پنج بعد عبارتند از: آگاهی از برند، تداعی های ذهنی برند، نگرش برند، وابستگی به برند، و در نهایت فعالیت و تجربه با برند، که خروجی های کلیدی را سبب می شوند. این مدل فرض می کند که تعدادی از عوامل به هم پیوسته در میان مراحل هستند که مشخص می کنند ارزشی که در مرحله ی اول خلق شده، در مراحل بعدی آن ضرب یا منتقل می شوند و سه سری از ضرایب شامل ضریب کیفیت برنامه، ضریب شرایط بازار و ضریب تمایلات سرمایه گذار معرفی می شوند. جامعیت نگری اندیشمندانه کلر بین سه مدل فوق سبب دستیابی به نتایج ارزشمندی می شود که عبارتند از:

  •  دستیابی به مزیت رقابتی در ذهن مشتریان
  • ارتباطات وفادارانه با مشتریان
  •  خلق کردن ارزش برای مشتریان با رابطه ی سود

همه جانبه به نحوی که بنگاه اقتصادی نیز اثر مالی سرمایه گذاری و هزینه های بازاریابی اش را مطلوب ارزیابی کرده و برنامه و فعالیتش را از ابعاد کمی و کیفی اندازه گیری کند.

مقالات برنامه ریزی برند را دنبال کنید

برچسب ها:

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
با خبرم کن