برنامه ریزی برند

برنامه ریزی برند
به این مقاله امتیاز دهید

برند
برنامه ریزی برند

برنامه ریزی برند شامل سه مدل و راهکارهای متفاوت برای هر کدام است

این سه مدل عبارتند از:

١- مدل جایگاه سازی برند

که شامل چهار مورد است:

  • چارچوب رقابتی مرجع (مشخص کردن بازار هدف و ماهیت رقابت).
  • نقاط اشتراک (تداعی هایی که از رقبا و ما به صورت مشترک در ذهن مصرف کنندگان نقش می بندد).
  •  نقاط تمایز (تداعی هایی که در ذهن مصرف کنندگان به صورت منحصر به فرد از ما ادراک و ارزیابی می کنند. و وجوه تمایز و مزیت رقابتی ما را نشان میدهند.
  • فلسفه ی برند که عبارت کوتاه سه تا پنج کلمه ای و بیانی است از قلب و روح برند که روح جایگاه سازی برند و ارزشهای آن را تشکیل دهند.

 واژه های نقاط اشتراک و نقاط تمایز کلر، من را یاد آموزه ی دکتر مایکل تریسی و دکتر فرد ویرزما در کتاب “راهکارهای پیشتازان بازار” انداخت. ایشان برای موقعیت گذاری یا جایگاه یابی برند در روح و جان مشتریان، راهکارهای سه گانه زیر را مطرح می کنند

  •  فرآورده ی برتر (فقط یک فرآورده نسبت به رقبا می تواند برترین باشد نظیر اتومبیل بنز)
  •  عملکرد عالی (فرآورده برتر نیست ولی عملکرد محصول عالی است)
  •  مشتری نوازی (در حمایت از مشتری و خدمت به او بهترین بودن).

ایشان توصیه می کنند که در یکی از راهکارهای ارزش آفرینی بهترین شوید که همان نقاط تمایز مورد اشاره ی کلر یا وجه تمایز مایکل پورتر است و در دو راهکار دیگر تا اندازه مناسبی خوب باشید (که همان نقاط اشتراک بین ما و رقبای مطرح ما است) و در ادامه تأکید می کنند که در نگهداری و بهسازی راهکار برگزیده همواره بکوشید تا میدان به رقیبان واگذار نگردد و همواره در مورد راهکار دیگر، خود را مناسبتر کنید؛ زیرا رقیبان پیوسته انتظار مشتریان را بالاتر می برند.

ادامه ی مطلب برنامه ریزی برند را دنبال کنید.

برچسب ها:

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
با خبرم کن