ششمین استارتاپ گرایند با برگزاری ماهان و ایده پردازان

برند شخصی به عنوان یک هویت خارجی و برگرفته از هویت شخصی معرفی می‌شود که جنبه تجاری آن بیشتر از جنبه شخصی است. این برند را در حقیقت می‌توانیم به عنوان یک پنجره خودساخته در…

برند سازی دیجیتال

یکشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸

توسعه‌ی برند سازی دیجیتال، یکی از مهم‌ترین قسمت‌های برند سازی در سال ۲۰۱۹ است. این فرایندِ چالش‌برانگیز اما پر فایده، سود بلندمدتی را برای برند تجاری یا شخصی شما تضمین می‌کند. این موضوع تنها به…

چگونه برندها می‌توانند در دنیای فرار بازاریابی رشد کنند؟ ۱۰۰ برند اول جهان در سال ۲۰۱۹ از نگاه شرکت برندز، وضعیت اقتصادی و ژئوپلتیک فزاینده‌ای‌ در جهان را نشان می‌دهند. انتخابات، رفراندوم، جنگ‌ تعرفه‌ها، فاجعه…

در ادامه مقاله ی برنامه ریزی برند مطلب زیر را دنبال کنید. دومین مدل برنامه ریزی برند مدل همنوایی است. ۲- مدل همنوایی برند. این مدل، فهرستی از نیازهای منطقی برای ساختن یک برند قوی…

برنامه ریزی برند برنامه ریزی برند شامل سه مدل و راهکارهای متفاوت برای هر کدام است این سه مدل عبارتند از: ١- مدل جایگاه سازی برند که شامل چهار مورد است: چارچوب رقابتی مرجع (مشخص…

Page 1 از 11