از خوب به عالی: تفاوت شرکت‌های عالی با شرکت‌های خوب

از خوب به عالی: تفاوت شرکت‌های عالی با شرکت‌های خوب
مجموع 5 از 3 رای

از خوب به عالی

از خوب به عالی : تفاوت شرکت های عالی با شرکت های خوب

۱.مدیران نامداری که از بیرون سازمان آمده، و به اداره ی  امور می پردازند، نقشی در رساندن یک شرکت، از مرحله ی خوب به عالی ندارند. در میان مدیران شرکت های رهسپار تعالی (عالی)، ده نفر از هر یازده نفر از درون خود سازمان به منصب مدیریت رسیده اند، حال آنکه شرکت های هم تراز شش برابر بیش از دیگران، سعی داشته اند، مدیران خود را از میان افراد بیرون سازمان انتخاب کنند.

۲.ما با هیچ روش سازمان یافته ای مواجه نشدیم که نشان دهد بین مزایای دریافتی مدیران و عملکرد آنها در جهت رساندن شرکت از مرحله ی خوب به عالی، ارتباطی وجود دارد. اطلاعات ما این مطلب که ساختار پاداش مدیریت محرک اصلی عملکرد شرکت هاست را رد می کرد.

۳.خط مشی، به خودی خود، شرکت های رهسپار تعالی را از شرکت های هم تراز آنها مجزا نمی کرد. هر دو گروه از این شرکت ها استراتژی خوبی داشتند و هیچ دلیلی وجود ندارد که بگوییم شرکت های رهسپار تعالی به نسبت شرکت های هم تراز، زمان بیشتری را صرف تصمیم گیری های استراتژیک و بلند مدت می کنند.

۴.شرکت های رهسپار تعالی علی الاصول تنها در فکر این نبودند که برای رسیدن به مرحله ی عالی چه اقداماتی را باید صورت دهند، بلکه به این نکته نیز توجه داشتند که باید از انجام کدام کارها اجتناب ورزند و کدام کارها را متوقف سازند.

۵.فناوری و تغییرات مبتنی بر آن، در واقع هیچ نقشی در ایجاد یک تحول برای رسیدن به مرحله ی عالی ندارند. فناوری می تواند تحول را تسریع کند، اما نمی تواند آن را پدید آورد.

۶.ادغام شدن با شرکت ها و یا خرید آنها در حقیقت هیچ تاثیری در برانگیختن تحولی از مرحله ی خوب به عالی ندارد؛ ادغام دو شرکت متوسط هرگز یک شرکت عالی را ایجاد نمی کند.

۷.شرکت های رهسپار تعالی، توجه چندانی به تغییر مدیریت، ایجاد انگیزه در افراد یا ترغیب آنها برای مشارکت نشان نمی دادند. تحت شرایط مطلوب، مشکلات مربوط به امور مدیریتی، ترغیب به مشارکت، ایجاد انگیزه و تغییر، در حد وسیعی از میان می روند.

۸.شرکت های رهسپار تعالی هیچ گاه، عنوان، تبلیغ، ضیافت نهار و یا برنامه ای برای نشان دادن تحولات خود نداشتند. در واقع، برخی از آنها اظهار می کردند که تا مدتی از حجم تغییرات خود بی اطلاع بودند و تنها وقتی که عملکردهای خود را مورد بازبینی قرار می دادند، متوجه این موضوع می شدند. بله، آنها به راستی در کسب نتایج، جهشی انقلابی کردند، اما این جهش از طریق یک روند انقلابی صورت نگرفته بود.

۹.بسیاری از شرکت های رهسپار تعالی در میان صنایعِ موفق، نبودند و برخی از آنان حتی در صنایع بسیار ضعیفی قرار داشتند. در هیچ یک از موارد، با شرکتی مواجه نشدیم که به طور ناگهانی و برق آسا جهش کرده باشد. عالی بودن، محصول شرایط و موقعیت نیست. عالی بودن، همانگونه که مشخص شد تا حدود زیادی مبتنی بر انتخاب آگاهانه است.

(منبع: از خوب به عالی، جیم کالینز)

ادامه ی مقالات “از خوب به عالی” را دنبال کنید…


دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
با خبرم کن