ایده پردازان ۳۶(۲): رویداد یلدای کارآفرینان ۱۳۹۷

نوازش گرفتن و نوازش دادن بعضی افراد این عادت را دارند که نوازشهای آنها در ابتدا مثبت است ولیکن سرانجام نیش خود را می زنند و آنها را به صورت نوازشهای منفی در می آورند….