اولین جشنواره دیمارک (با برگزاری مرکز سمینارهای کسب و کار ماهان)

ریشه وضعیت های زندگی

پنجشنبه ۰۸ آذر ۱۳۹۷

ریشه وضعیت های زندگی اختلاف نظری بین نظریه پردازان تحلیل رفتار متقابل وجود دارد در این مورد که وضعیت های زندگی چگونه و در چه سنی شکل میگیرند. اریک برن بر این باور بود که…

وضعیت های زندگی در پیش نویس زندگی از نظر اریک برن کودک خردسال در ابتدای روند شکل گیری پیش نویس زندگی «از قبل اعتقادات راسخی در مورد خودش و افراد دورو برش دارد… امکان دارد…

پیش نویس زندگی و روند زندگی از نظر اریک برن: «پیش نویس زندگی آن چیزی است که شخص در دوران اولیه زندگی آنرا طراحی می نماید، در حالی که روند زندگی آن چیزی است که…

پیش نویس زندگی به عنوان «راه حل جادویی» پیش نویس زندگی روشی جادویی برای حل مسئله اساسی که در دوران کودکی حل نشده است، ارائه میدهد که چگونه عشق و پذیرش نامشروط را بدست آوریم….

پیش نویس زندگی و بدن

شنبه ۰۳ آذر ۱۳۹۷

پیش نویس زندگی و بدن چنین به نظر می رسد که ما بعضی از تصمیمهای اولیه زندگیمان را همچنانکه در مورد ذهنیات خود می گیریم، در مورد بدنمان هم میگیریم. به عنوان مثال، نوزادی را…

پیش نویس در زندگی بزرگسالی در دوران بزرگسالی، ما گاهی اوقات روندهایی را که در دوران کودکی تصمیم گیری نموده ایم بازنوازی می کنیم. در چنین زمانهایی ما به واقعیتهای این زمانی و این مکانی…