همایش رشد غیر منتظره فروش!! هر مشکلی راهکار دارد!

قدرت زمان : جرات حرکت رو به جلو

سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

قدرت زمان : جرات حرکت رو به جلو تصمیم گیری مستلزم شجاعت است چون همراه با هر تصمیمی حتما تردید و احتمال شکست وجود دارد. ولی اگر کسی مایل نباشد در زمانی که تضمینی برای موفقیت…

 قدرت زمان : تصمیم گیری ها

دوشنبه ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

 قدرت زمان : تصمیم گیری ها چند نوع تصمیم گیری مهم وجود دارد که در جریان کار مرتب با آن ها برخورد دارید. تصمیم هایی که فقط شما باید بگیرید این نوع تصمیم گیری ها…

قدرت زمان : ۵ روش کنترل بحران

شنبه ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

قدرت زمان : ۵ روش کنترل بحران وقتی اضطرارا بحرانی پیش می آید پنج اقدام باید انجام شود: قبل از هر اقدامی فکر کنید به یاد داشته باشید که عمل بدون فکر علت تمام شکست…