ششمین استارتاپ گرایند با برگزاری ماهان و ایده پردازان

قدرت بیان : فرصت برنده شدن بهترین محبتی که می توانید به دیگران بکنید این نیست که ثروت تان را با آنها تقسیم کنید، بلکه ثروت خودشان را به آنها نشان بدهید. بنیامین دیزرائیلی همان…

قدرت بیان : دیگران را ترغیب کنید(۲) این مطلب ادامه مطلب قدرت بیان : دیگران را ترغیب کنید(۱) می باشد. تمجید؛ یک بار آبراهام لینکولن گفت: « همه دوست دارند مورد تعریف و تمجید قرار بگیرند.»…

قدرت بیان: نحوه تسلط بر سخنرانی

سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

قدرت بیان: نحوه تسلط بر سخنرانی انسان های موفق همیشه در آغاز سخنرانی، به هدف خاص و موفقیت هایی که باید برسند اشاره می کنند. چنین افرادی همیشه در پایان جلسه جمله اول را تکرار…

 قدرت بیان: راه های شروع سخنرانی

یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

 قدرت بیان: راه های شروع سخنرانی به اتفاقات جاری اشاره کنید برای شروع سخنرانی با توضیح دادن یا اثبات کردن موضوع صحبت تان از اخبار صفحه اول روزنامه ها استفاده کنید. می توانید یک نسخه…

Page 1 از 512345