ایده پردازان ۳۶(۲): رویداد یلدای کارآفرینان ۱۳۹۷ در قسمت دوم از برنامه ی ۳۶ ام، به ادامه ی رویداد یلدای کارآفرینی می پردازیم. در این قسمت، پنل های جذاب و متفاوتی از کارآفرینان معروف را…

ایده پردازان ۳۶(۱): رویداد یلدای کارآفرینان ۱۳۹۷ موضوع قسمت ۳۶ ام از سری برنامه های ایده پردازان، همایش یلدای کارآفرینی، اتفاقات و صحبت های چالشی سخنرانان در این رویداد است. در قسمت اول اکبر هاشمی،…

ایده پردازان ۳۴(۲):اکوسیستم استارتاپی با رشد کاریکاتوری در این قسمت از برنامه ی ایده پردازان، ادامه ی مصاحبه با تیم شنبه را خواهیم داشت. در این گفتگو موانع و چالش های راه اندازی یک استارتاپ…