در این قسمت از برنامه ایده پردازان سری زدیم به بزرگترین گردهمایی صنعت گیم خاورمیانه, TGC2018 در این رویداد کشورهای  مختلف سراسر دنیا حضور داشتند اما در ادامه به موفق ترین حضورها می پردازیم. مانند…

ایده پردازان ۲۹(۲): توانایی ۱۰۰۰ درصدی در جسم ۱۰ درصدی!  l در این قسمت از برنامه ی ایده پردازان سعی کرده ایم که بیشتر به حامی وحید رجبلو یعنی برادرش، مجید رجبلو بپردازیم. مجید رجبلو…

ایده پردازان ۲۹(۱): توانایی ۱۰۰۰ درصدی در جسم ۱۰ درصدی! در قسمت ۲۹ برنامه ی ایده پردازان، از سری برنامه های اسرار کارآفرینی، به سراغ استارتاپی دیگر مخصوص توانیاب ها رفتیم و با وحید رجبلو(مدیر…