ایده پردازان ۳۴(۲):اکوسیستم استارتاپی با رشد کاریکاتوری در این قسمت از برنامه ی ایده پردازان، ادامه ی مصاحبه با تیم شنبه را خواهیم داشت. در این گفتگو موانع و چالش های راه اندازی یک استارتاپ…

ایده پردازان ۳۴(۱):وضعیت استارتاپها با افزایش قیمت دلار در قسمت ۳۴ برنامه اینترنتی ایده پردازان به سراغ هفته نامه شنبه رفتیم. به طور خلاصه آنچه را که می توان از این مصاحبه برداشت کرد این…

ایده پردازان ۳۳(۲): ناگفته های دیجی کالا(قسمت دوم) در این قسمت از برنامه ی ایده پردازان به ادامه ی مصاحبه با بخش دیجیتال مارکتینگِ دیجی کالا پرداختیم. از حمیدرضا سعادتی، مدیر دیجیتال مارکتینگِ دیجی کالا،…

ایده پردازان ۳۳(۱): ناگفته های دیجی کالا در این قسمت از برنامه ی ایده پردازان، به سراغ بخش دیجیتال مارکتینگ دیجی کالا رفتیم و گفتگویی با اعضای این بخش داشتیم. حمیدرضا سعادتی، مدیر دیجیتال مارکتینگ…

ایده پردازان ۳۲: استارتاپ ها و کارآفرینان در الکامپ در این قسمت از برنامه ی ایده پردازان به سراغ استارتاپ ها و کارآفرین ها در الکامپ ۲۰۱۸ رفتیم و مصاحبه ای کوتاه با تعدادی از…