ایده پردازان ۲۹(۲): توانایی ۱۰۰۰ درصدی در جسم ۱۰ درصدی!  l در این قسمت از برنامه ی ایده پردازان سعی کرده ایم که بیشتر به حامی وحید رجبلو یعنی برادرش، مجید رجبلو بپردازیم. مجید رجبلو…

ایده پردازان ۲۹(۱): توانایی ۱۰۰۰ درصدی در جسم ۱۰ درصدی! در قسمت ۲۹ برنامه ی ایده پردازان، از سری برنامه های اسرار کارآفرینی، به سراغ استارتاپی دیگر مخصوص توانیاب ها رفتیم و با وحید رجبلو(مدیر…

ایده پردازان۲۶(۱)-راه های کسب درآمد با ویدئوهای کوتاه در این قسمت از برنامه ی ایده پردازان با ژان بقوسیان موسس و مدیر مجموعه ی “مدیر سبز” به صحبت نشسته ایم. وی از ابتدای شروع کار…