دومین برنامه startup grind با برگزاری ماهان و ایده پردازان

چرا ما ثروتمند نیستیم شاید داستان اس. بی. فولد این امر را بیشتر توضیح دهد. «ما فقیریم؛ اما نه به خواست خدا». «اس. بی. فولد» یکی از هفت بچه کشاورزی سیاهپوست و مستأجر در لوئیزیانا…

« بنویس تا اتفاق بیفتد » هم احساس شگفتی تان را برمی انگیزد و هم ریشه در یک حقیقت علمی دارد. تعیین هدف، تمرکز روی نتیجه کار و داشتن تصویری روشن از آنچه در زندگی…

فرار از نفرین چرخه نوسانی در آن زمان می دانستم که آدم متوسطی هستم. اگر به پذیرش این موضوع ادامه میدادم، هیچ تغییری در زندگی ام ایجاد نمی شد. تغییرات زندگی ام دقیقا از زمانی…

از متخصصان بیاموزید آیا کسانی که با مایه و پس زمینه ضعیف شروع کردند و به موفقیتهای شایان توجه رسیدند، جملگی اقبالشان بلند بود؟ اگر اشخاص به شدت تلاش می کردند، مرتب مطالعه می کردند…

Page 1 از 212