پرسش و پاسخ با مدیران ایده پرداز

فرار از نفرین چرخه نوسانی در آن زمان می دانستم که آدم متوسطی هستم. اگر به پذیرش این موضوع ادامه میدادم، هیچ تغییری در زندگی ام ایجاد نمی شد. تغییرات زندگی ام دقیقا از زمانی…

از متخصصان بیاموزید آیا کسانی که با مایه و پس زمینه ضعیف شروع کردند و به موفقیتهای شایان توجه رسیدند، جملگی اقبالشان بلند بود؟ اگر اشخاص به شدت تلاش می کردند، مرتب مطالعه می کردند…

آینده خود را خلق کنید پیتر دروکر، مرشد بزرگ مدیریت، می گوید: «بهترین راه پیش بینی آینده، خلق کردن آن است.» همه می خواهند شاد، سعادتمند، سالم، پرآوازه، و در کارشان موفق باشند، اما تنها…

کار و تفریح ؟

شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶

آیا واقعاً می‌شود این دو با هم سازگار باشند؟ البته که می‌شود! اجرای هر یک از ایده‌های کم هزینه برای تفریح کارکنان، می‌تواند روحیۀ گروه را برانگیزاند. خوش گذراندن با کارکنان حتی خلاقیت را هم…

در هر فردی با یک چیز خاص می‌‌‌توان انگیزه ایجاد کرد. به عبارت دیگر ایجاد انگیزه در افراد، متفاوت است. البته پول یک رکن مهم و اساسی است. افراد بسیاری وجود دارند که نمی‌توانند به…

Page 1 از 212