ایده پردازان ۳۶(۲): رویداد یلدای کارآفرینان ۱۳۹۷

واقعیت مجازی ، تهدید بعدی برای محتاطان دنیای گذشته پیشرفت دیگری وجود دارد که شاید بیش از هر چیز دیگری که تاکنون در موردش بحث کرده ایم، تغییرات عمده در جامعه ایجاد کند. این وقتی…