یک گام جلوتر صحبت کنید

یک گام جلوتر صحبت کنید
مجموع 4 از 1 رای

یک گام جلوتر صحبت کنید

یک گام جلوتر صحبت کنید

رئیس شما چگونه صحبت می کند؟ گمان می کنم می خواهید جایگاه آنها را به دست آورید. اگر نه پس جایگاه چه کسی را می خواهید؟ اجازه دهید با سمت رئیس شروع کنیم. پس رئیس شما چگونه صحبت می کند؟

منظور من تلفظ یا لهجه ی آنها نیست، بلکه محتویات کلام آنهاست. اطمینان دارم، شما از “من” استفاده می کنید، در حالی که رئیس شما احتمالا بیشتر از “ما” استفاده می کند. شما از نقطه نظر کارمندان صحبت می کنید، در حالی که آنها به حمایت از شرکت صحبت می کنند. هر چه مقام ارشد تری داشته باشید، کمتر احتمال دارد:

*بی محتوا سخن بگویید.

* شایعه پراکنی کنید.

*ناسزا بگویید.

*یا درباره ی برنامه تلویزیونی شب گذشته یا هر مورد بی ارتباط دیگری صحبت نمی کنید. روُسا بیشتر تمایل دارند متمرکز باشند و قبل از صحبت کردن بیندیشند.

بنابراین اگر بناست شما یک گام جلوتر صحبت کنید، باید اندیشمندانه درباره ی موارد مرتبط صحبت کنید، به جای گفتن “من” از “ما” استفاده کنید و متمرکز و پر انرژی باشید.

جزئیات شخصی را نزد خود نگهدارید. رئیس درباره ی زندگی اجتماعی خودش شایعه پراکنی نمی کند. تصور می کنم شما باید رفتاری داشته باشید مانند یک بزرگسال و با دیگر کارمندان شبیه بچه ها صحبت کنید. تا حدی گوشه گیر می شوید و کنار می کشید. بالغ و مسئول، قابل اعتماد و هوشیار باشید.

منظور من از گوشه گیر؛ تکبر و خودبینی نیست. البته اطمینان دارم با مدیران بسیاری برخورد کرده اید که دچار این خطای ساده بوده اند. تکبر در کار جایی ندارد. تکبر در کار جایی ندارد. تکبر نوعی خودبینی و دورویی است. گوشه گیری در قوانین ما، کناره گیری جزئی است. نوعی بی طرف شدن، برتری داشتن از طریق تجربه و مهارت و توانایی طبیعی.

متمرکز و پر انرژی باشید و جزئیات شخصی را نزد خود نگهدارید. رئیس درباره ی زندگی اجتماعی خود شایعه پراکنی نمی کند.

(منبع: قانون موفقیت در بازار کار، ریچارد تمپلر)

ادامه مقالات موفقیت در بازار کار را دنبال کنید …


دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
با خبرم کن